lokalet Mobil

Yven hytta Sarpsborg / Østfold

Yvenhytta leies ut til rolige arrangementer. I henhold til branninstruks kan det være inntil 50 deltagere.

Stoler
Stoler
Bord
Bord
Gratisparkering
Gratisparkering
Kjøkken
Kjøkken
Restaurant
Restaurant

Beskrivelse:

Yvenhytta leies ut til rolige arrangementer. I henhold til branninstruks kan det være inntil 50 deltagere.

Yven IF ønsker ikke å leie ut hytta til arrangementer der brorparten av deltagerne er mellom 18 og 24 år.

For å få leie hytta må man godkjenne (skrive under på) følgende: Utleieavtale for Yvenhytta Utleier og leietager er enige om følgende betingelser og priser ved utleie/leie av Yvenhytta. For leie av festlokale/møterom og kjøkken med utstyr på fredag, lørdag og søndag betales kr 1500,- for medlemmer og 2500,-

 

for ikke-medlemmer. For leie av festlokale/møterom og kjøkken med utstyr på kveldstid på øvrige ukedager fra klokken 17:00 – 24:00 betales kroner 500,- for medlemmer og kr 750,- for ikke-medlemmer. Avtalt utleie er i signert stand bindende for begge parter. Ved avbestilling mindre enn 14 dager før avtalt leiedato må leien betales. Leie betales på forskudd til konto: 1020 29 54168, merkes med dato for leie og kvittering skal fremvises før nøkler utleveres.

 

Det er lov til å bruke flagg etter gjeldende regler for flagging. Leier er selv ansvarlig for å skaffe seg midlertidig skjenkebevilling dersom det skal serveres alkohol i forbindelse med leie. Leietager må gjøre seg kjent med plassering og bruk av brannutstyr og hvor rømningsveiene er. (Vedlagt) Hytta leies ut uten multimedia anlegg. Det er ikke tillatt å leie hytta til arrangementer hvor det kreves inngangspenger.

Leietager er ansvarlig for bygg, inventar og utstyr i og utenfor hytta i leietiden. Eventuelle skader som oppstår må erstattes i sin helhet av leier. Hytta skal forlates i henhold til sjekkliste. Hytta skal senest være ryddet og vasket i henhold til sjekkliste innen kl 12:00 dagen etter.

Hytte regler 

Det er ikke tillatt å røyke inne i Yvenhytta. Utleieavtalen underskrives i 2 eksemplarer, en til leier og en til Yven IF. Sjekkliste Etter leie skal alle gulv feies og vaskes. I salen skal møbler settes tilbake på rett plass (se tegning på kjøkken), bord tørkes og stoler settes opp/ned på bord. På kjøkken skal minst en oppvaskmaskin være tømt. Kaffekanner og annet utstyr vaskes og settes på plass. Søl på komfyr, skapdører og benker vaskes bort. Søppelkasser på toalett tømmes i stativ i gangen nede. Rundt hytta skal flasker, sigarettstumper og annet søppel ryddes bort. Søppel kan kastes i søppeldunk nede ved ballbua. Vi har en dunk for ”restavfall” og en dunk for ”papir”. Det må ikke kastes restavfall i papirdunk. Dersom søppeldunk er full må søppel tas med av leietager. Tomflasker må alltid tas med av leietager. Meld fra til utleier om noe blir skadet eller ødelagt. Man må også skrive under på at man har lest branninstruksen for hytta.Velg start dato for booking


Din bestiling:Velg ønsket betalings måte:
* Betaling vil skje når tjeneste er levert og annonsøren iverksetter betalling.
Faktura Kort Vipps Kontant Avtale

Ved å trykke bestill, reserveres din bestilling til annonsøren har godkjent. Du får egen epost når booking er klar.
Ved å bruke denne siden godkjenner du våres avtalevilkår, disse kan du lese her

Avtalevilkår


UtleielokaleBilde
Bilde

Veibeskrivelse

Damveien
Send mail direkte til Annonsør:


* Navn:

* Epost:

Telefon:

Din melding: