lokalet Mobil
Registrer deg
Registrering for privat eller annonsør
Privatperson (Gratis)

Registrer deg som bruker av nettsiden. Du vil da få mulighet til å lage favorittlister, vurdere utleielokaler/tjenester og motta nyhetsbrev 

Klikk for registrering og informasjon.
Annonsør (Pakke1)

Annonse pakke1 er en ren provisjon pakke, lokalet.no tar kun 10 %  av innkommende bestillinger igjennom våres nettside 

 

 

Klikk for registrering og informasjon.
Annonsør (Pakke2)

Annonse pakke2 er et års abonnement  på kr 1800,- og en provisjon på 5% av innkommende bestillinger igjennom våres nettside

Klikk for registrering og informasjon.
Videopresentasjon

 

Fra kr 9000,-

 

 

 

Bestill
Bildepresentasjon

 

Fra kr 3500,- 

Bestill
Video HD med drone filming

Video HD med drone filming.

Bestill
Pakke med 3D animasjon

Pakke med 3D animasjon av lokalet.

Bestill